Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI – INVEST RAW sp. z o.o. sp. k.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych przez INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. i informacje, jakie dane osobowe gromadzi, wykorzystuje lub udostępnia, dla jakich celów i jakie są prawa Użytkowników. 

Użytkownicy to m.in. Klienci INVEST RAW sp. z o.o. sp. k., przedstawiciele firm, potencjalni nabywcy lub użytkownicy internetu odwiedzający stronę internetową INVEST RAW sp. z o.o. sp. k.

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) weszło w życie 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie  (62-002) przy ul. Obornickiej 117.

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k.  zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. jako Administrator Danych Osobowych gromadzi dane osobowe Użytkowników uzyskane podczas uzupełniania formularza kontaktowego oraz podczas procesu ofertowego, zamówieniowego oraz zawierania umowy handlowej, a także w trakcie jej realizacji.

Dane osobowe Użytkowników obejmują w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego.

Uzyskane dane osobowe przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. wykorzystuje do:

– zawarcia i wykonywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w szczególności: w ramach kupna – sprzedaży, obsługi reklamacji, udzielenia gwarancji, wykonania wycen produktów, zapewnienia poprawnej jakości usług, obsługi zapytań do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy). 

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO takich jak: zapewnienie obsługi usług płatniczych, obsługa zapytań, które są kierowane do INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. obowiązków wynikających z przepisów prawa), wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 1. POZYSKIWANIE DANYCH

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. informuje, że podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i wymaga tylko i wyłącznie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy w związku z każdą transakcją. 

Dane Osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników.

W zależności od rodzaju interakcji z Użytkownikiem, INVEST RAW sp. z o.o. może pozyskiwać następujące dane osobowe:

– podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,

-podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, takie jak nazwa spółki, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,

– informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak zamówione produkty i usługi, czas rozpoczęcia i zakończenia relacji z Klientem,

– informacje dotyczące fakturowania, w szczególności numery kont, dokonane i pozostałe do zapłaty płatności oraz dostarczone rachunki,

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. może ujawnić pozyskane dane osobowe Użytkowników:

 1) swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby prawidłowo wykonać  zobowiązania;

 2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu INVEST RAW sp. z o.o. sp. k., uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług i produktów  INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. lub organizacji akcji marketingowych, 

– obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne w INVEST RAW sp. z o.o. sp. k.,

– podwykonawcom wspierającym INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. w wykonywaniu łączącej z Użytkownikiem umowy, w szczególności w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

– podmiotom świadczącym INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:   

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Użytkowników zapłaty wystawionych przez INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. faktur w terminie,

– podmiotom współpracującym z INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

– organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak to konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron.

Główne zasady dotyczące okresów przechowywania danych:

– dane osobowe dotyczące Użytkowników będą przechowywane w czasie trwania współpracy, a po tym okresie tak długo, jak to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron, np. dla celów fakturowania,

– dane pozyskiwane w związku z obsługą Użytkowników, innymi interakcjami z INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne dla zarządzania danym tematem.

 1. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które posiada INVEST RAW sp. z o.o. sp. k..

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niemniej jednak, należy pamiętać, że pewne informacje są niezbędne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce, a także w związku z wymogami prawa. Stąd usunięcie takich danych może nie być możliwe na mocy obowiązującego prawa, które określa obowiązkowe terminy przechowywania danych.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o słuszny interes  przez INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. w związku ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo ochrony danych Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. 

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. dokłada wszelkich starań  do zapewnienia właściwych środków ochrony danych osobowych jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią informacje. 

 1. KONTAKT

W przypadku pytań lub żądań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt listownie na adres: INVEST RAW sp. z o.o. sp. k. ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych lub elektronicznie na adres: ……………………………. 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu INVEST RAW sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ( 62-002) pod adresem ul. Obornicka 117
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close